Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng: 21:42 | 06/03/2023 Lượt xem: 140

Sáng nay, ngày 06-3 UBND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo phương án giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp

Tổng nguồn vốn năm 2023 dự kiến phân bổ thực hiện Chương trình MTQG gần 751 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư phát triển hơn 473 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 278 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách trung ương phân bổ gần 628 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng gần 123 tỷ đồng.

Đ/c Hồ Xuân Khanh – TP BTXH, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Sở LĐ-TB&XH đã đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình năm 2023. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh để thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình này cho các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh và các huyện nghèo hơn 339 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn sự nghiệp, Sở LĐ-TB&XH đề xuất phương án phân bổ đợt này gần 184 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương phân bổ gần 166 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 18,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí được phân bổ trên, các sở, ngành liên quan và các địa phương sẽ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững như duy tu bảo dưỡng các công trình của 6 huyện nghèo; hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị chậm tiến độ khẩn trương hoàn thành hồ sơ về phương án mua sắm, sớm gửi UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua; các đơn vị đã hoàn thành và được phân bổ vốn cần lên kế hoạch cụ thể thực hiện các dự án, tiểu dự án, đảm bảo đứng tiến độ, đúng quy định. Đối với các đơn vị còn vướng mắc nguồn vốn 2022, rà soát hoàn chỉnh dự án đầu tư, sớm hoàn thành dứt điểm trong việc phân rã nguồn vốn này. Sở LĐ-TB&XH phối hợp Sở KH-ĐT hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong hoàn thành hồ sơ phân bổ vốn, triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đảm bảo đúng quy định./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website