Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày đăng: 22:52 | 28/12/2015 Lượt xem: 981

Để việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời, không bị gián đoạn thông qua việc cấp thẻ BHYT năm 2016. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh thống nhất và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã đặc biệt khó khăn được phê duyệt tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg và Quyết định số 539/QĐ-TTg tiếp tục lập danh sách người dân đang sinh sống (thường trú) trên địa bàn tại thôn, xã gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện cấp thẻ BHYT năm 2016.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website