Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo

Ngày đăng: 5:59 | 18/12/2015 Lượt xem: 832

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4674/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 Kiện toàn Ban điều hành và Tổ giúp việc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng ban, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó ban thường trực, Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện các Sở: Lao động-TBXH, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp-PTNT, Nội vụ, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh và 12 huyện có xã thuộc Chương trình 135. Tổ trưởng Tổ giúp việc là Trưởng phòng Chính sách của Ban Dân tộc tỉnh, các Thành viên là đại diện các phòng chuyên môn thuộc các Sở như Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp-PTNT,... Ban điều hành Chương trình 135 là bộ phận của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website