Chi tiết tin

A+ | A | A-

Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều

Ngày đăng: 23:04 | 17/12/2015 Lượt xem: 3599

Năm 2015, cả nước tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đối với việc điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sử dụng phương pháp điều tra mới là phương pháp ước lượng thu nhập (không trực tiếp điều tra thu nhập như phương pháp cũ) thông qua việc cho điểm yếu tố đặc trưng hộ gia đình.

Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo Quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể như sau

Đối với khu vực nông thôn (áp dụng cho tất cả các xã), mức điểm phân loại hộ gia đình sau khi đã hoàn thành điều tra Phiếu B (B1, B2) như sau:

- Nhóm hộ không nghèo (KN): Các hộ có tổng điểm B1 lớn hơn 165 điểm.

- Nhóm hộ nghèo: gồm 02 nhóm:

+ N1: Các hộ có tổng điểm B1 dưới 110 điểm;

+ N2: Các hộ có tổng điểm B1 từ 110 điểm đến 135 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên.

- Nhóm hộ có khả năng nghèo: gồm 02 nhóm:

+ N3: Các hộ có tổng điểm B1 từ 110 điểm đến 135 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

+ N4: Các hộ có tổng điểm B1 từ 136 điểm đến 165 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên.

- Nhóm hộ có khả năng cận nghèo: CN1, gồm các hộ có tổng điểm B1 từ 136 điểm đến 165 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm

Mức điểm để xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg: (1) Số lượng hộ nghèo được xác định bằng số hộ có tổng điểm B1 từ 120 điểm trở xuống cộng với số hộ có tổng điểm B1 từ 121 điểm đến 150 điểm và tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên; (2) Số lượng hộ cận nghèo được xác định bằng số hộ có tổng điểm B1 từ 121 điểm đến 150 điểm và tổng điểm B2 dưới 30 điểm.

Đối với khu vực thành thị (Áp dụng cho các phường và thị trấn, không phân biệt thôn đặc biệt khó khăn của thị trấn), mức điểm phân loại hộ gia đình sau khi hoàn thành điều tra Phiếu B như sau:

- Nhóm hộ không nghèo (KN): Các hộ có tổng điểm B1 lớn hơn 190 điểm.

- Nhóm hộ nghèo: gồm 02 nhóm:

+ N1: Các hộ có tổng điểm B1 dưới 125 điểm;

+ N2: Các hộ có tổng điểm B1 từ 125 điểm đến 160 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên.

- Nhóm hộ có khả năng nghèo: gồm 02 nhóm:

+ N3: Các hộ có tổng điểm B1 từ 125 điểm đến 160 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

+ N4: Các hộ có tổng điểm B1 từ 161 điểm đến 190 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên.

- Nhóm hộ có khả năng cận nghèo: CN1, gồm các hộ có tổng điểm B1 từ 161 điểm đến 190 điểm và có tổng điểm B2 dưới 30 điểm;

Mức điểm để xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo: (1) Số lượng hộ nghèo được xác định bằng số hộ có tổng điểm B1 từ 140 điểm trở xuống cộng với số hộ có tổng điểm B1 từ 141 điểm đến 175 điểm và tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên; (2) Số lượng hộ cận nghèo được xác định bằng số hộ có tổng điểm B1 từ 141 điểm đến 175 điểm và tổng điểm B2 dưới 30 điểm.

Căn cứ các mức điểm nêu trên, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã nhập điểm Phiếu B (B1 và B2) vào Bảng tổng hợp số 1 để tổng hợp, phân loại hộ, đồng thời lưu trữ và chuyển tập tin dữ liệu đã nhập về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, thẩm tra, phúc tra, tổng hợp, lưu trữ./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website