Chi tiết tin

A+ | A | A-

Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo

Ngày đăng: 22:32 | 17/12/2015 Lượt xem: 821

Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh vừa tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia dự án mô hình giảm nghèo năm 2015 của xã Tam Tiến, huyện Núi Thành.

Theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2015 thì xã Tam Tiến và xã Trà Giác là hai xã được đầu tư dự án này, trong đó xã Tam Tiến có 36 hộ nghèo tham gia dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của xã và đề nghị của UBND huyện Núi Thành thì trong quá trình triển khai dự án tại xã Tam Tiến có 04 hộ nghèo đã xin chuyển nội dung hỗ trợ từ chăn nuôi Bò cái lai sinh sản sang mua ngư lưới cụ khai thác hải sản do không có điều kiện để chăn nuôi như không có đất trồng cỏ, khả năng chăm sóc,... do đó, để dự án thực hiện hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của hộ nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm số lượng hộ nghèo tham gia mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản từ 32 hộ xuống còn 28 hộ (giảm 04 hộ) và điều chỉnh tăng số lượng hộ nghèo tham gia mô hình hỗ trợ ngư lưới cụ khai thác hải sản từ 04 hộ lên 08 hộ (tăng 04 hộ). Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2494/QĐ-UBND không thay đổi./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website