Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

Ngày đăng: 8:47 | 12/11/2015 Lượt xem: 959


Quang cảnh hội nghị triển khai và tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 huyện Tiên Phước
Thực hiện Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/6/2015, Công văn số 203/LĐTBXH-VPQGGN ngày 14/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo hai chuẩn: Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đến nay, 18/18 huyện, thị xã và thành phố đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 cho cấp xã (244 xã, phường, thị trấn) và trưởng thôn, khối phố (1.719 thôn, khối phố). Huyện Thăng Bình là địa phương triển khai sớm nhất (21/10/2015), huyện Nam Giang và huyện Đại Lộc là huyện triển khai chậm nhất (11/11/2015)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website