Chi tiết tin

A+ | A | A-

Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 14:15 | 15/10/2015 Lượt xem: 881

Theo đề nghị của các địa phương và của Văn phòng điều phối nông thôn mới, UBND tỉnh đã thống nhất và có Thông báo số 443/TB-UBND ngày 30/9/2015 về Danh sách 56 xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo Thông báo này, số lượng xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn này đăng ký đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo lộ trình như sau: năm 2016: 08 xã, năm 2017: 10 xã,  năm 2018: 11 xã,  năm 2019: 11 xã,  năm 2020: 16 xã./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website