Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 13:53 | 15/10/2015 Lượt xem: 905

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

Theo Quyết định số 3561/QĐ-UBND thì UBND tỉnh điều chỉnh mục tiêu hỗ trợ còn 2.686 hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai bão, lụt trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững (Đề án phê duyệt tại Quyết định số 4329/QĐ-UBND là từ 3.563 hộ nghèo). Đặc biệt, UBND tỉnh hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách tỉnh (ngoài mức hỗ trợ, mức vay theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4329 /QĐ-UBND ngày  31/12/2014) cho các đối tượng (kể cả các đối tượng đã được phân bổ kinh phí đợt 1 tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh) thuộc diện xây dựng mới tại các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn 03 triệu đồng/hộ, tại các vùng còn lại 02 triệu đồng/hộ; hỗ trợ thêm cho các đối tượng thuộc diện sửa chữa tại các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn 1,5 triệu đồng/hộ, tại các vùng còn lại 01 triệu đồng/hộ./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website