Chi tiết tin

A+ | A | A-

Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo

Ngày đăng: 15:41 | 05/06/2015 Lượt xem: 861

Theo đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh vừa quyết định đồng ý cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được khoan nợ và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro để xử lý xóa các khoản nợ đối với các hộ vay từ nguồn vốn ngân scahs tỉnh ủy thác, cụ thể: Khoan nợ 05 năm cho 01 Khế  ước vay hộ nghèo, số tiền 12, 113 triệu đồng; sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro để xóa nợ gốc 43.455.864 đồng cho 04 Khế ước vay của hộ nghèo. Riêng xóa nợ lãi, số tiền 5.999.142 đồng, UBND tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng CSXH có trách nhiệm hoạch toán điều chỉnh giảm lãi phải thu theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website