Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh Quảng Nam họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày đăng: 20:47 | 06/05/2024 Lượt xem: 243

Chiều nay, ngày 06/5, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp

 

         Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cuối năm 2023, sau khi được HĐND tỉnh xem xét thông qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện các chương trình. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị khẩn trương lập thủ tục chuyển nguồn kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2022 kéo dài) chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về khóa sổ kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023, làm cơ sở trình HĐND tỉnh chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 

          Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chung cho các địa phương trong thời gian qua về triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, khi triển khai lại gặp phải vướng mắc, có thể dẫn đến thay đổi mục tiêu cụ thể của từng Chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của Chương trình đã đề ra. Việc điều chỉnh kế hoạch trung hạn sẽ mất khá nhiều thời gian, vì phải rà soát đối tượng từ cấp xã lên cấp huyện, cấp huyện báo cáo lên các ngành, các Văn phòng điều phối, báo cáo cho UBND tỉnh, báo cáo cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh, báo cáo cho Tỉnh ủy theo Quy chế 25 và trình HĐND tỉnh thông qua trước khi thực hiện.

 

         Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải báo cáo cụ thể từng danh mục cần điều chỉnh, nguồn vốn cần điều chuyển của các dự án, giữa các địa phương với nhau, thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội. Tùy theo từng nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp mà thực hiện theo đúng quy định, sau đó tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét. Cần lưu ý nguồn vốn có thể làm được thì triển khai ngay chứ không phải ngại khó mà điều chỉnh nguồn vốn, thế nên có điều chỉnh phải nêu rõ lý do để có giải trình cụ thể khi trình ra diễn đàn HĐND tỉnh./.

 

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website