Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quảng Nam phấn đấu giảm còn 4,16% số hộ nghèo vào cuối năm 2025

Ngày đăng: 13:59 | 22/04/2024 Lượt xem: 290

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông báo kết luận số 584-KL/TU ngày 16/4/2024 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 4/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

 

Theo đó, toàn tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, khu vực đồng bằng còn dưới 1,5%, khu vực miền núi còn khoảng 21%; các phường, thị trấn ở thành phố, thị xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo không có khả năng lao động); tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 3 - 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm.

 

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước.


Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động, tự giác đăng ký thoát nghèo được hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững. Đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm ổn định.

 

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo theo hướng đa chiều, toàn diện, hiện đại, bền vững, tạo cơ hội để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin theo Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW và phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website