Chi tiết tin

A+ | A | A-

Gần 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 06 huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở (đợt 1) năm 2024

Ngày đăng: 21:50 | 08/04/2024 Lượt xem: 320

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2024 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1245/QĐ-UBND; Sở Xây dựng yêu cầu UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phước Sơn:

         Tổ chức triển khai thực hiện Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 và nguồn kinh phí được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 25/3/2024.

 

          Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ đạt hiệu quả, đảm bảo thời gian theo quy định. Thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên của Đề án; chịu trách nhiệm về lựa chọn đối tượng hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng; đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ.

 

          Ngoài ra, bố trí nguồn kinh phí ngân sách địa phương theo Đề án được duyệt để có kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở kịp thời với nguồn kinh phí ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh phân bổ cho Đề án.

 

          Đồng thời, giao Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo thứ tự ưu tiên; đảm bảo hoàn thành giải ngân nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 25/3/2024.

 

          Tổng số hộ được hỗ trợ trong đợt này là 1.936 hộ. Được Sở Xây dựng phân bổ cho mỗi địa phương, như sau:

 

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website