Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh cấp 30 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2024 theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh

Ngày đăng: 15:55 | 02/04/2024 Lượt xem: 427

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh năm 2024.

          Tổng kinh phí cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong đợt này là 30 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp đảm bảo xã hội, để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh, cụ thể:

 

          Cũng theo Quyết định số 698/QĐ-UBND, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; chi trả kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, chế độ và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định.

 

          Đồng thời, giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website