Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (đợt 1 năm 2024) trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 7:50 | 26/03/2024 Lượt xem: 542

          Ngày 25/3/2024 UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp  thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (đợt 1 năm 2024) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện với tổng số tiền là: 315,527 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách trung ương phân bổ: 284,663 tỷ đồng và nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh: 30,864 tỷ đồng, để triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

 

        Phân bổ cho các Sở, ngành thuộc tỉnh, số tiền: 24, 876 tỷ đồng, trong đó: Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách trung ương  21,631 tỷ đồng, nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh: 3,245 tỷ đồng.

         Ngoài ra, phân bổ cho các địa phương, tổng số tiền: 290,651 tỷ đồng, trong đó: Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách trung ương: 263.032 triệu đồng, nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh: 27,619 tỷ đồng.

 

        Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh phân bổ cho các Sở, ngành, địa phương theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh. 

 

          Cũng theo Quyết định số 654/QĐ-UBND, UBND tỉnh  đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối bố trí kinh phí đối ứng thuộc ngân sách địa phương để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh./.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website