Chi tiết tin

A+ | A | A-

Giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024

Ngày đăng: 21:09 | 11/01/2024 Lượt xem: 450

Ngày 08 tháng 01 năm 2024 Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam trình UBND Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:

(Mô hình liên kết chuỗi - trồng Đảng Sâm tại huyện Nam Trà My)

 

- Dự kiến giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo chung toàn tỉnh năm 2024 là: 2.900 hộ

+ Đối với khu vực đồng bằng dự kiến giảm 137 hộ,

+ Đối với khu vực miền núi dự kiến giảm 2.763 hộ, trong đó: 06 huyện nghèo như: (Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Năm Trà My) dự kiến giảm 2.603 hộ; 03 huyện miền núi thấp như: (Tiên Phước, Hiệp Đức và Nông Sơn) dự kiến giảm 160 hộ.

 

Các hộ nghèo huyện Nam Trà My,  tham gia Dự án liên kết chuỗi - trồng Đảng Sâm 

 

Cũng theo đó UBND tỉnh dự kiến giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhận hộ thoát nghèo năm 2024 đảm bảo đúng quy định, chính xác, phản ánh đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đạt chỉ tiêu giao.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổng hợp số lượng và danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu được giao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 29/02/2024; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; trong đó, tâp trung ưu tiêu mội nguồn lực để hỗ trợ trước cho hộ nghèo sách người có công nhằm thực hiện tốt chủ trương xoá nghèo, cải thiện và nâng cao mức sống cho gia đình chính sách người có công.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương có số lượng hộ nghèo nhiều, tỷ lệ hộ nghèo cao thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website