Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiên Phước tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa kỳ (2021-2023) thực hiện Chương trình MTQG GNBV

Ngày đăng: 22:18 | 03/01/2024 Lượt xem: 511

Sáng nay 03/01, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa kỳ (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với Phong trào thi đua “Tiên Phước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tiên Phước. Đ/c Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện và Đ/c Phạm Thị Thông - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện - đồng chủ trì Hội nghị.

Quan cảnh Hội nghị Sơ kết giữa kỳ (2021-2023) Chương trình MTQG GNBV tại huyện Tiên Phước

 

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước tại Hội nghị, kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023: Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ (vốn sự nghiệp) thực hiện của Chương trình trong 03 năm (2021-2023) là 10.385 triệu đồng bao gồm: Ngân sách Trung ương: 9.031 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 948 triệu đồng  và ngân sách huyện, xã đối ứng là 406 triệu đồng.

Kết quả giải ngân vốn của Chương trình giai đoạn 2021-2023: Toàn huyện đã giải ngân được 7.628/10.385  triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,45%.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn hậu quả của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến không thuận lợi… hơn nữa về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quyết liệt, khá đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng; hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện nghiêm túc, sát đúng với nội dung Kế hoạch. UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt về thực hiện chương trình giảm nghèo và kiến nghị với các Sở, ngành ở tỉnh để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc cho địa phương thực hiện chương trình.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tiếp tục được phát huy; công tác tuyên tuyền được thực hiện thường xuyên liên tục, có hiệu quả; nguồn kinh phí bố trí thực hiện tập trung, đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Qua đó, người nghèo, hộ cận nghèo được hưởng đầy đủ các dự án của chương trình giảm nghèo, nhận thức của người dân được cải thiện đáng kể, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tự giác vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, đến cuối năm 2023 toàn huyện còn 649 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 3,42%, góp phần ổn định xã hội, tăng trưởng về kinh tế, bước đầu một số địa phương thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới.

Trong tổ chức thực hiện hầu hết các ngành, địa phương chủ động xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững với các giải pháp, cách làm cụ thể, phù hợp với thực tiễn, nguồn lực và thực trạng nghèo của địa phương, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn. Các chính sách giảm nghèo thường xuyên của quốc gia và của tỉnh được các ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hưởng lợi, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

 

Tại hội nghị, các đ/c lãnh đạo huyện đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 13 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Tiên Phước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tiên Phước../.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website