Chi tiết tin

A+ | A | A-

Sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023

Ngày đăng: 21:27 | 28/12/2023 Lượt xem: 875

Sáng nay 28/12, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2021-2023) gắn với phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn và Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trương Thị Lộc - đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết giữa kỳ (2021-2023) thực hiện CT MTQG GNBV

 

Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tại hội nghị nêu rõ, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2023: Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ thực hiện của Chương trình trong 03 năm (2021-2023) là 1.239.405 triệu đồng bao gồm: Ngân sách Trung ương: 1.107.735 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 776.462 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 331.273 triệu đồng); Ngân sách tỉnh: 131.670 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 94.483 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 37.187 triệu đồng).

 

Tổng nguồn vốn đã phân bổ của Chương trình trong giai đoạn 2021-2023 là 1.218.526 triệu đồng/1.239.405 triệu đồng, đạt 98,32% bao gồm: Ngân sách Trung ương đã phân bổ 1.089.581 triệu đồng/1.107.735 triệu đồng, đạt 98,36% (trong đó: Vốn đầu tư đã phân bổ: 767.968 triệu đồng/776.462 triệu đồng, đạt 98,91%; Vốn sự nghiệp đã phân bổ: 321.613 triệu đồng/331.273 triệu đồng, đạt 97,1%); Ngân sách tỉnh đã phân bổ 128.945 triệu đồng/131.670 triệu đồng, đạt 97,93% (trong đó: Vốn đầu tư đã phân bổ: 93.207 triệu đồng/94.483 triệu đồng, đạt 98,65%; Vốn sự nghiệp đã phân bổ: 35.738 triệu đồng/37.187 triệu đồng, đạt 96,1%).

 

Kết quả giải ngân vốn của Chương trình giai đoạn 2021-2023: Đến 20/12/2023, toàn tỉnh đã giải ngân được 508.424/1.239.405 triệu đồng, đạt tỷ lệ 41,02%, gồm: vốn đầu tư giải ngân 417.222/870.945 triệu đồng (đạt tỷ lệ 47,9%); vốn sự nghiệp giải ngân 91.202/368.460 triệu đồng (đạt tỷ lệ 24,75%).

 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, các địa phương và Nhân dân, các hoạt động thuộc Chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh cơ bản đầy đủ; các khó khăn, vướng mắc cơ bản được giải đáp. Cơ chế quản lý, điều hành được đảm bảo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được phê duyệt và giải ngân đảm bảo tiến độ. Một số dự án, tiểu dự án sử dụng vốn sự nghiệp đã được triển khai thực hiện hỗ trợ đến người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo. cấp ủy, chính quyền các địa phương đã lồng ghép các hoạt động của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Qua đó, góp phần đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,59% (33.127 hộ nghèo) năm 2021 xuống còn 5,57% (24.669 hộ nghèo) năm 2023, bình quân mỗi năm giảm 1,01% (tương ứng giảm 4.229 hộ nghèo), trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân mỗi năm 7,92% (tương ứng giảm 3.402 hộ nghèo).

 

 

Đ/c:  Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c: Trương Thị Lộc - Giám đốc  Sở LĐ-TB&XH tỉnh  trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các hộ gia đình và cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021-2025; và đồng chí Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 38 tập thể, 11 hộ gia đình, 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website