Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 tại huyện Nông Sơn

Ngày đăng: 20:35 | 02/06/2024 Lượt xem: 158

Ngày 28 và 29/5/2024, tại Trung tâm Hội nghị huyện Nông Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 cho các đồng chí là cán bộ theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo, BTXH cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác mặt trận, đại diện Trưởng các chi hội, đoàn thể của các thôn và tổ dân phố trên địa bàn huyện.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại Nông Sơn

 

Trong thời gian 02 ngày các học viên sẽ được tập huấn các chuyên đề gồm: Giới thiệu tổng quan Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn thực hiện đối với các Dự án, Tiểu dự án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách; Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn quy trình xây dựng, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển khai sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022, Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh; Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn quy trình thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Hướng dẫn các chính sách  giảm nghèo, an sinh xã hội của trung ương và chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh Quảng Nam; Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và thường xuyên và giới thiệu, khai thác cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo Phần mềm trực tuyến quản lý HN, HCN tỉnh Quảng Nam; Hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH và triển khai kế hoạch thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đ/c Hồ Xuân Khanh – TP.BTXH Sở LĐ-TB&XH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn đồng chí: Hồ Xuân Khanh – TP. BTXH Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, phụ trách Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh - hy vọng thông qua hội nghị tập huấn, các đ/c tham dự sẽ tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website