Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Nam Trà My phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30% vào đầu năm 2025

Ngày đăng: 21:32 | 21/03/2024 Lượt xem: 557

Ngày 21/3, UBND huyện Nam Trà My ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024

          Hiện nay, hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Trà My là 2.964 hộ, chiếm tỷ lệ 36,30%, cận nghèo 340 hộ, chiếm tỷ lệ 4,16%. Nam Trà My đề ra Kế hoạch phấn đấu giảm số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 6%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30%. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo (đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi khi có nhu cầu...).

         Ngoài ra, phấn đấu giải quyết một cách cơ bản về kết cấu hạ tầng cơ sở ở các xã, các thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: giao thông, trường học, thủy lợi... tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình để tăng thu nhập thông qua tạo việc làm công nhằm phát huy có hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần giảm rủi ro thiên tai, cải thiện tiếp cận thị trường. 

           Đặc biệt, phấn đấu giảm nhanh các chiều thiếu hụt cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Chú trọng huy động mọi nguồn lực để tập trung cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

 

         Khối núi Ngọc Linh huyện Nam Trà My

 

           Để đạt được các mục tiêu trên, Nam Trà My đưa ra một số giải pháp sau: 

         Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 08-CTr/HU ngày 09/7/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác GNBV trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.

         Đồng thời, đảm bảo giảm nghèo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích. Tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo người có công, hộ đăng ký thoát nghèo bền vững. Công khai, dân chủ, minh bạch trong thực hiện chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo, điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

         Mặt khác, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo và địa bàn nghèo; có sự tham gia vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; khơi dậy, khuyến khích sự tích cực, chủ động của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tham gia học nghề, tổ chức sản xuất, đăng ký thoát nghèo bền vững./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website