Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thành phố Tam Kỳ: Tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014

Ngày đăng: 13:35 | 27/10/2014 Lượt xem: 977

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 thành 02 lớp (Lớp 1 gồm các đơn vị: An Phú, Trường Xuân, Tam Ngọc, Tam Thăng, Tam Phú và Tam Thanh; Lớp 02 gồm các đơn vị: An Xuân, An Mỹ, An Sơn, Hòa Hương, Phước Hòa, Tân Thạnh và Hòa Thuận).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Lao động - thương binh và Xã hội thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 thành 02 lớp (Lớp 1 gồm các đơn vị: An Phú, Trường Xuân, tam Ngọc, tam Thăng, Tam Phú và Tam Thanh; Lớp 02 gồm các đơn vị: An Xuân, An Mỹ, An Sơn, Hòa Hương, Phước Hòa, Tân Thạnh và Hòa Thuận). Thành phần tham dự ở cấp xã gồm đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều tra viên của 13 xã, phường do UBND cấp xã chọn và mời tham dự, mỗ thôn, khối phố mời 02 điều tra viên). hội nghị sẽ được lãnh đạo Chi Cục Thống kê và lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra và bộ công cụ điều tra, rà soát năm 2014.


Hội nghị triển khai và tập huấn quy trình điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 thành phố Tam Kỳ
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quy trình điều tra, xác định đúng đối tượng nghèo, cận nghèo; đối tượng thoát nghèo để thực hiện tốt chính sách khuyến khích thoát nghèo của tỉnh vừa ban hành theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của UBND thành phố đã ban hành./.

Tác giả: SuperUser Account

Nguồn tin: http://giamngheo.sldtbxh.quangnam.gov.vn

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website