VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

  
Tên văn bản V/v sử dụng hóa đơn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia
Số ký hiệu 7791/CTQNA-NVDTPC
Trích yếu V/v sử dụng hóa đơn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký Mai Khắc Hưng
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh
Lĩnh vực Giảm nghèo
Loại văn bản Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực 19/10/2023

Tệp tin đính kèm

Liên Kết Website