VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

  
Tên văn bản Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu 13/2023/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Người ký Phan Việt Cường
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Lĩnh vực Giảm nghèo
Loại văn bản Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023

Tệp tin đính kèm

Liên Kết Website