VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

  
Tên văn bản Công văn Thực hiện Chương trình MTQG GNBV đối với huyện, xã hình thành sau sắp xếp
Số ký hiệu 3016/LĐTBXH-VPQGGN
Trích yếu Công văn Thực hiện Chương trình MTQG GNBV đối với huyện, xã hình thành sau sắp xếp
Người ký Lê Văn Thanh
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Giảm nghèo
Loại văn bản Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023

Tệp tin đính kèm

Liên Kết Website