VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

  
Tên văn bản V/v cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh danh mục công trình và cơ cấu nguồn vốn thuộc Đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn 2022-2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn
Số ký hiệu 2015/LĐTBXH-BTXH
Trích yếu Công văn V/v cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh danh mục công trình và cơ cấu nguồn vốn thuộc Đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn 2022-2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn
Người ký Trương Thị Lộc
Cơ quan ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Giảm nghèo
Loại văn bản Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
Ngày ban hành 07/08/2023
Ngày hiệu lực 07/08/2023

Tệp tin đính kèm

Liên Kết Website