VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

  
Tên văn bản Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 03/7/2023 của HĐND tỉnh (làm việc với UBND huyện Nam Trà My)
Số ký hiệu 4597/UBND-TH
Trích yếu Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 03/7/2023 của HĐND tỉnh (làm việc với UBND huyện Nam Trà My)
Người ký Lê Trí Thanh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực Giảm nghèo
Loại văn bản Chương trình MTQG GNBV 2021 - 2025
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023

Tệp tin đính kèm

Liên Kết Website