Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2013 huyện Tiên Phước

Ngày đăng: 11:18 | 18/12/2013 Lượt xem: 928

    Theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước và Sở Kế hoạch - Đầu tư. Ngày 13/12/2013, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3933/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2013 huyện Tiên Phước. Theo đó, UBND tỉnh cho phép huyện Tiên Phước được phép điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2013, số tiền 01 tỷ đồng của dự án 2 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012, cụ thể: Điều chỉnh tăng vốn cho 03 công trình, số tiền 300 triệu đồng (Tăng vốn công trình kênh bê tông Đồng Cửa Khâu: 200 triệu đồng; Trạm bơm Vực giỏ: 50 triệu đồng và Kênh bê tông Đồng Ruộng Sa: 50 triệu đồng); điều chỉnh giảm vốn 01 công trình, tương ứng 300 triệu đồng đối với công trình Kênh bê tông Đồng Cát.

     UBND giao trách nhiệm cho UBND huyện Tiên Phước căn cứ Quyết định điều chính này triển khai thực hiện và thanh quyết toán đúng quy định. Đước biết, ngày 21/11/2013 Bộ Tài chính có Công văn số 16169/BTC-ĐT hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia thì đối với vốn đầu tư năm 2013 và các năm sau, thời hạn thanh toán vốn đầu tư đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau năm kế hoạch./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website