Chi tiết tin

A+ | A | A-

Giải ngân vốn thực hiện Chương trình 30a và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững toàn tỉnh Quảng Nam đạt 46,68% so kế hoạch.

Ngày đăng: 10:54 | 30/06/2013 Lượt xem: 811

Năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ 225,279 tỷ đồng cho các huyện nghèo, xã nghèo, thôn nghèo để thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012). Nhìn chung tiến độ giải ngân đạt xấp xỷ 50% so kế hoạch được giao.

Theo số liệu tổng hợp, theo dõi của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, 6 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh giải ngân được 105,167 tỷ đồng/225,279 tỷ đồng, đạt 46,68% so kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nguồn vốn sự nghiệp bố trí thực hiện các chính sách đặc thù của Nghị quyết 30a cho 03 huyện nghèo, gồm Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang giải ngân thấp, chỉ đạt 4,08% (895 triệu đồng/21,198 tỷ đồng), trong đó huyện Tây Giang và huyện Phước Sơn chưa giải ngân; vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giải ngân đạt 51,27 % (104,272 tỷ đồng/203,361 tỷ đồng). Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển để xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc dự án 1 và dự án 2 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nhanh nhưng vốn sự nghiệp phục vụ nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng công trình chậm, có địa phương chưa phân bổ (Bắc Trà My: 2 tỷ đồng), có địa phương đã phân bổ nhưng chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện (Tây Giang: phân bổ 3,582 tỷ, giải ngân đạt 0%). Có nhiều nguyên nhân chậm giải ngân nguồn vốn sự nghiệp của hai Chương trình giảm nghèo, trong đó có nguyên nhân do địa phương lập kế hoạch không kịp thời, đúng quy định, nhu cầu của người dân, đóii tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách đa dạng, địa bàn triển khai đa phần là miền núi, điều kiện đi lại, vận chuyển, triển khai gặp nhiều khó khăn, một số chính sách khó thực hiện do thiếu hướng dẫn của cấp trên, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách giáo dục và chính sách y tế.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website