CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GĐ 2021-2025
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
5834/KH-UBND 29/08/2023 Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1315 /VBHN-BLĐTBXH 13/04/2023 VBHN TT07 và TT02 v/v Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, ...
1823/UBND-KGVX 29/03/2023 Công văn V/v bổ sung hồ sơ, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
71/CĐ-TTg 23/02/2023 Công điện Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
39/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đông Giang năm 2023
1892/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định Về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình ...
3954/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
3954/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
3848/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp ...
43/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh ...
05-CT/TW 23/06/2021 Chỉ thị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
3311/KH-UBND 03/06/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai ...
06-NQ/TU 04/05/2021 Nghị quyết Về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2021-2025)
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video