VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 66 items in 4 pages
632/QĐ-UBND 30/03/2023 QĐ Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai ...
1533/QĐ-UBND 29/03/2023 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2021 – 2030
2807/BTC-HCSN 29/03/2023 Công văn Trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025
710/LĐTBXH-BTXH 29/03/2023 Công văn Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 theo Quyết định số 306/QĐ-UBND
1533/QĐ-UBND 29/03/2023 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2021 – 2030
2807/BTC-HCSN 29/03/2023 Công văn Trả lời vướng mắc của địa phương về triển khai thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2021-2025
702/LĐTBXH-BTXH 28/03/2023 Công văn V/v giới thiệu đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận
09 CTrPH-MTTQ-SLĐTBXH 28/03/2023 Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
81/KH-UBND 28/03/2023 KH Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn.
1681/UBND=KGVX 23/03/2023 Công văn V/v khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và báo cáo, cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021 -2025
615/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thăng Bình giai đoạn 2021-2025
01/KH-LĐTBXH 22/03/2023 TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO
04/2023/NQ-HĐND 21/03/2023 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...
07 /NQ-HĐND 21/03/2023 Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và thông qua danh mục của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ...
06 /NQ-HĐND 21/03/2023 Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai ...
09 /NQ-HĐND 21/03/2023 NQ Kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
1384/UBND-KTN 14/03/2023 CV V/v thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng thiết kế sẵn có đối với các dự án thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương ...
1368/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch Hỗ trợ huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025
520/LĐTBXH-BTXH 10/03/2023 Công văn tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chính sách giảm nghèo cho cán bộ các xã, thị trấn ...
29/GM-LĐTBXH 09/03/2023 Giấy mời tập huấn Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 và các chính sách giảm nghèo năm 2023

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video