VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 66 items in 4 pages
1429/LĐTBXH-BTXH 05/06/2023 Công văn V/v đề nghị phối hợp trong thực hiện rà soát, thống nhất số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở tạm đề nghị xây mới, sửa chữa nhà ở trong 02 ...
15/BC-ĐGS 02/06/2023 Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện công tác xoá nhà tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1402/LĐTBXH-BTXH 02/06/2023 Công văn V/v Báo cáo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ nhà ở của 06 huyện nghèo (DA5)
1258/LĐTBXH-BTXH 22/05/2023 Công văn V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và mời tham dự cuộc họp với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền ...
181/TTr-STC 08/05/2023 Tờ trình Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023
1015/LĐTBXH-BTXH 27/04/2023 Công văn V/v kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
2526/UBND-KTN 26/04/2023 Công văn v/v đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
2503/UBND-KGVX 25/04/2023 Công văn V/v báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề nghị hướng dẫn một số nội dung trong lập dự toán, chấp hành và quyết toán nguồn kinh phí ngân sách nhà ...
968/LĐTBXH-BTXH 21/04/2023 Công văn V/v phối hợp thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ...
2427/UBND-KTN 21/04/2023 Công văn V/v thực hiện Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
939/LĐTBXH-BTXH 19/04/2023 CV hỗ trợ khám, điều trị miễn phí cho người bệnh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2023
265/CĐ-TTg 17/04/2023 Công điện V/v tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác ...
02/2023/TT-LĐTBXH 12/04/2023 TT Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một ...
71/BC-UBND 11/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
185/CV-VPQGGN 10/04/2023 V/v trả lời đề nghị của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tai Công văn số 788/LDTBXH-BTXH
2053/KH-UBND 07/04/2023 KH Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
829/LĐTBXH-BTXH 07/04/2023 CV V/v phối hợp điều chỉnh và trình lãnh đạo UBND tỉnh ký báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
1197/LĐTBXH-TCGDNN 05/04/2023 Giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các nội dung về GDNN thuộc 3 CTMTQG giai đoạn 2021-2025
761/LĐTBXH-BTXH 02/04/2023 CV V/v phối hợp tham gia và trình lãnh đạo UBND tỉnh ký báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
747/LĐTBXH-BTXH 31/03/2023 CV đề cương, biểu mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video