Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 48/BC-LĐTBXH
Ngày ban hành: 11/03/2020
Người ký: Lưu Thị Bích Ngọc - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 11/03/2020
Báo cáo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:BC_48.signed.pdf[ Tải về ]842.58 Kb
File thứ 2:pl1_2_KQ_DK__CN_TNBV_2017_2018_2019.xlsx[ Tải về ]58.85 Kb
File thứ 3:pl_3__4_KP_NQ_13.xls[ Tải về ]64 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo Kết quả 03 năm (2017-2019) thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021.