Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 176/BC-LĐTBXH
Ngày ban hành: 09/07/2020
Người ký: Lưu Thị Bích Ngọc - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 09/07/2020
Báo cáo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:176.pdf[ Tải về ]628.78 Kb
File thứ 2:176pl.xlsx[ Tải về ]58.76 Kb
File thứ 3:176pl2.xlsx[ Tải về ]29.93 Kb
File thứ 4:176pl.xlsx[ Tải về ]58.76 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam