Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1394/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 26/08/2019
Người ký: Lưu Thị Bích Ngọc - PGĐ
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
Công văn
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên quy định Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND