Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 107/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 03/02/2020
Người ký: Lưu Thị Bích Ngọc
Ngày hiệu lực: 03/02/2020
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:107.doc[ Tải về ]58 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững và đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam