Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 969/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 01/06/2020
Người ký: Lưu Thị Bích Ngọc - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 01/06/2020
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:969.pdf[ Tải về ]590.31 Kb

Nội dung trích yếu :
Về việc thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh