Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Số/Ký hiệu: 13/TB-HĐND
Ngày ban hành: 31/01/2020
Người ký: Lê Quang Trung- Chánh văn phòng
Ngày hiệu lực: 31/01/2020
Thông báo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:tb_ket_luan_phien_hop_thang_3.2020.pdf[ Tải về ]627.13 Kb

Nội dung trích yếu :
Thông báo: Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2020