Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 257/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 09/03/2019
Người ký: Huỳnh Tấn Triều - GĐ Sở
Ngày hiệu lực: 09/03/2019
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:257.pdf[ Tải về ]0.99 Mb
File thứ 2:257 don doc thuc hien CHKK TN 2017, KH 2018.doc[ Tải về ]55.5 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo cho hộ thoát nghèo bền vững năm 2017 và hoàn thành đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2018