Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 531/SGDDT-KHTC
Ngày ban hành: 16/04/2018
Người ký: Hà Thanh Quốc - GĐ Sở
Ngày hiệu lực: 16/04/2018
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CV.531_SGDDT_KHTC.pdf[ Tải về ]137.57 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v hướng dẫn làm rõ một số nội dung khi thực hiện chính sách thoát nghèo bền vững trong các cơ sở giáo dục