Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1624/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 07/11/2017
Người ký: Nguyễn Quang Hòa - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 07/11/2017
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1624.doc[ Tải về ]55 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo hàng năm