Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 80/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17/01/2018
Người ký: Lê Văn Chính - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 17/01/2018
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:80_SGDDT.doc[ Tải về ]45 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v điều chỉnh thời gian được hưởng chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững theo hướng dẫn số 2082/HD-SGDĐT