Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1524/NHCS-KHTD
Ngày ban hành: 07/11/2017
Người ký: Lê Hùng Lam - PGĐ
Ngày hiệu lực: 07/11/2017
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1524_NHCS.pdf[ Tải về ]492.23 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v chỉ đạo thực hiện cho vay khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND