Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 951/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 03/07/2018
Người ký: Huỳnh Tấn Triều - GĐ Sở
Ngày hiệu lực: 03/07/2018
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CV huong dan xac dinh doi tuong.rar[ Tải về ]52.87 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh