Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1878/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 14/12/2017
Người ký: Nguyễn Quang Hòa - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 14/12/2017
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1878 HD BHYT 2018.doc[ Tải về ]69 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v hướng dẫn lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 cho người nghèo; người cận nghèo; người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người dân ở xã đảo; người thuộc hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND