Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 151/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 06/02/2018
Người ký: Nguyễn Quang Hòa - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:PL KEM THEO CV 151.xlsx[ Tải về ]12.35 Kb
File thứ 2:151 HD TIEN THUONG NQ 13.doc[ Tải về ]63.5 Kb
File thứ 3:151-20180205162153.pdf[ Tải về ]1.79 Mb

Nội dung trích yếu :
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững và cho cộng đồng thôn có hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh