Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 99/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 25/01/2018
Người ký: Nguyễn Quang Hòa - PGĐ Sở
Ngày hiệu lực: 25/01/2018
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:99.doc[ Tải về ]84.5 Kb
File thứ 2:Phu_luc_so_01.docx[ Tải về ]24.62 Kb
File thứ 3:Phu_luc_so_02.docx[ Tải về ]19.29 Kb
File thứ 4:Phu_luc_so_03_Danh_sach.doc[ Tải về ]35 Kb
File thứ 5:Phu_luc_so_04.xlsx[ Tải về ]12.39 Kb
File thứ 6:99 Vv_huong_dan_cap_bu_hoc_phi_SV_ho_thoat_ngheo_NQ.pdf[ Tải về ]5.99 Mb

Nội dung trích yếu :
V/v hướng dẫn chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh