Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản: Chính sách khuyến khich thoát nghèo bền vững
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2511/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/07/2017
Người ký: Lê Văn Thanh - PCT UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 13/07/2017
Quyết định
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QĐ_2511.pdf[ Tải về ]992.71 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định về quy định Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2021