Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 28 items in 2 pages
1236/SGDĐT-VP 15/06/2021 Về việc quy trình thực hiện chính sách khuyến khích về giáo dục theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/4/2017
116/BC-LĐTBXH 10/06/2021 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (02 Đợt)
1200/QĐ-UBND 07/05/2021 v/v cấp bổ sung kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số ...
70/BC-LĐTBXH 16/04/2021 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
137/UBND-VX 02/03/2021 Về việc thực hiện nhiệm vụ, chế độ của người làm công tác giảm nghèo cấp xã theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh
51/LĐTBXH-BTXH 12/01/2021 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
2091/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định phê duyệt quyết toán và bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2019
176/BC-LĐTBXH 09/07/2020 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam
969/LĐTBXH-BTXH 01/06/2020 Về việc thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
48/BC-LĐTBXH 11/03/2020 Báo Kết quả 03 năm (2017-2019) thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh ...
107/LĐTBXH-BTXH 03/02/2020 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững và đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng ...
13/TB-HĐND 31/01/2020 Thông báo: Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2020
1394/LĐTBXH-BTXH 26/08/2019 V/v thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên quy định Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
318/LĐTBXH-BTXH 13/03/2019 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2019
257/LĐTBXH-BTXH 09/03/2019 V/v thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo cho hộ thoát nghèo bền vững năm 2017 và hoàn thành đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2018
951/LĐTBXH-BTXH 03/07/2018 V/v hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết ...
531/SGDDT-KHTC 16/04/2018 V/v hướng dẫn làm rõ một số nội dung khi thực hiện chính sách thoát nghèo bền vững trong các cơ sở giáo dục
20/TB-HĐND 22/03/2018 Thông báo Kết luận của Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
151/LĐTBXH-BTXH 06/02/2018 V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững và cho cộng đồng thôn có hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ...
99/LĐTBXH-BTXH 25/01/2018 V/v hướng dẫn chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video