Chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 22 items in 2 pages
2091/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định phê duyệt quyết toán và bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2019
176/BC-LĐTBXH 09/07/2020 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam
969/LĐTBXH-BTXH 01/06/2020 Về việc thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
48/BC-LĐTBXH 11/03/2020 Báo Kết quả 03 năm (2017-2019) thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh ...
107/LĐTBXH-BTXH 03/02/2020 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững và đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng ...
13/TB-HĐND 31/01/2020 Thông báo: Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2020
1394/LĐTBXH-BTXH 26/08/2019 V/v thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên quy định Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
318/LĐTBXH-BTXH 13/03/2019 V/v thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2019
257/LĐTBXH-BTXH 09/03/2019 V/v thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo cho hộ thoát nghèo bền vững năm 2017 và hoàn thành đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2018
951/LĐTBXH-BTXH 03/07/2018 V/v hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký và quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết ...
531/SGDDT-KHTC 16/04/2018 V/v hướng dẫn làm rõ một số nội dung khi thực hiện chính sách thoát nghèo bền vững trong các cơ sở giáo dục
20/TB-HĐND 22/03/2018 Thông báo Kết luận của Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
151/LĐTBXH-BTXH 06/02/2018 V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững và cho cộng đồng thôn có hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ...
99/LĐTBXH-BTXH 25/01/2018 V/v hướng dẫn chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
80/SGDĐT-KHTC 17/01/2018 V/v điều chỉnh thời gian được hưởng chính sách giáo dục khi thoát nghèo bền vững theo hướng dẫn số 2082/HD-SGDĐT
2082/HD-SGDĐT 29/12/2017 Hướng dẫn thực hiện cấp bù 100% học phí cho, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông các cấp và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 ...
1878/LĐTBXH-BTXH 14/12/2017 V/v hướng dẫn lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 cho người nghèo; người cận nghèo; người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt ...
1524/NHCS-KHTD 07/11/2017 V/v chỉ đạo thực hiện cho vay khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND
1624/LĐTBXH-BTXH 07/11/2017 V/v hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo hàng năm
2494/STC-NS 30/10/2017 V/v hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND của UBND tỉnh