Chuẩn nghèo đa chiều
Loại văn bản: Chuẩn nghèo đa chiều
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 1882/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 06/09/2021
Người ký: Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở
Ngày hiệu lực: 06/09/2021
V/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1882- Vv_trien_khai_ra_soat_HN_HCN 2021.pdf[ Tải về ]620.29 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghịđịnh số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ


Đã xem: 535 lượt
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video