Chuẩn nghèo đa chiều
Loại văn bản: Chuẩn nghèo đa chiều
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 5864/KH-UBND
Ngày ban hành: 06/09/2021
Người ký: Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính ph
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chín


Đã xem: 501 lượt
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video