Chuẩn nghèo đa chiều
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 39 items in 2 pages
1037/LĐTBXH-VP 15/03/2019 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
42/CV-VPQGGN 11/03/2019 Vv hướng dẫn đóng dấu xác nhận giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
180/QĐ-UBND 18/01/2019 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2018
180/QĐ-UBND 18/01/2019 Phê duyệt Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
447/TB-UBND 16/11/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với các huyện miền núi về công tác giảm nghèo
5885/UBND-KGVX 17/10/2018 Về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
4088/LĐTBXH-VPQGGN 01/10/2018 Về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
14/2018/TT-BLĐTBXH 26/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ ...
1585/LĐTBXH-BTXH 26/09/2018 Về việc tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và hộ đăng ký thoát nghèo bền vững (Phiếu C-QN) năm 2019 và ...
862/QĐ-LĐTBXH 04/07/2018 Phê duyệt Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
484/UBND-KGVX 25/01/2018 V/v thực hiện Chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo
4625/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017
945/QĐ-LĐTBXH 22/06/2017 Phê duyệt Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
759/TCTK-XHMT 23/09/2016 Về việc hỗ trợ về điểm cắt trong rà soát hộ nghèo theo chuẩn thu nhập
17/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
1005/QĐ-UBND 29/03/2016 Phê duyệt Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
59/2015/QĐ-TTg 19/11/2015 Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020
1614/TTg 15/09/2015 Phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020"
17/CT-UBND 09/09/2013 Chỉ thị tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video